söndag, december 06, 2015

Vissa företrädare för vårt Gröna Parti borde nog tänka till en eller flera gånger vad ni just nu håller på med!

Vi som ställt upp i diverse val har alltid fått höra att vi måste noga deklarera avvikelser från partiprogrammet. ...

Det ni i mina ögon håller på att göra är att driva en slags "SD-politik light light" i stället för att stå upp för de värderingar som faktiskt finns inskrivna i vårt partiprogram!!!

Fundera gärna en och två gånger, speciellt så här i juletider om ni verkligen inte börjar avvika rätt mycket från partilinjen ...

Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle bli tvungen att skriva detta - det där rasistiska-nazistrotspartiet är så långt från mina värderingar som det bara kan gå att vara.

Men så känns det tyvärr ...

Detta är inledningen till vårt partiprogram:

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:
  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor
En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

Ett annat citat:

EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Varje år dör människor i försök att ta sig in över unionens yttre gränser. Politiken måste ändras. Vi anser att människor ska få en reell möjlighet att fly till EU och få en seriös prövning av sina asylskäl. Ingen människa är illegal. Det måste skapas fler lagliga vägar för människor att invandra till unionen. Flyktingar ska inte skickas runt inom unionen utan i stället ges en seriös prövning av sina asylskäl där de befinner sig.

Och ett sista - resten finns på http://www.mp.se/om/partiprogram för dem som inte har det hemmar.

6.5 Global utveckling och rättvisa

Miljöpartiet de gröna sätter folkrätten och de mänskliga rättigheterna i centrum. Inrikes- och utrikespolitik måste vila på samma värdegrund. De rättigheter som vi arbetar för i vår del av världen är universella. På en enda jord med begränsade resurser är vi beroende av varandra och har ett gemensamt ansvar. Det kräver en utjämning och en rättvis fördelning av jordens resurser. Fattiga människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska respekteras.

Och det här vad ni som företrädare bland annat gick till val på:

http://www.mp.se/politik/valmanifest2014#7.
Läs detta noga! Och se era val i det ljuset - kan ni verkligen förena de två aspekterna???

* "Tillfälliga uppehållstillstånd" - hur i helvete tänker ni då? Tror ni på allvar att en människa kan känna sig trygg och försöka integrera sig i ett samhälle om man vet att det ändå kanske är förgäves och man rycks upp igen efter några år? VEM tror på fullaste allvar att någon som flytt har något som helst HEM att komma tillbaks till efter några år? Så vart ska man ta vägen då? Ännu ett flyktingläger fast utanför Europa????? Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att koncentrera sig på något annat när det inte verkar finnas säkerhet att man kan bo kvar, ha tak över huvudet och något att äta - och jag är ändå född och uppväxt här, utan krigstrauman!

* "De ska till det land där de först registrerades" - Ta en Europakarta och studera den. Den idiot som kom på det förslaget verkar ha jävligt dålig koll på geografin eller har ett hjärta av sten. De länder som ligger närmast krishärdarna skulle bli totalt överlastade medan Luxemburg i princip inte skulle behöva ta emot en enda flykting???? Det är INTE hållbart på något sätt ... Speciellt inte som många länder söderut redan har en drös andra problem att tag i ... Stå upp för att alla måste samarbeta i stället!

* "Familjer ska inte längre kunna återförenas" (andemeningen iaf). Hur jävla hjärtlöst är inte det? Om ni har familj själva så sätt er in i den situationen, speciellt så här i juletider. Att i många år inte veta hur resten av ens nära och kära ha det? Att i för många år inte kunna känna en kram från en älskad släkting? Att kanske inte ens kunna höra föräldrars eller syskons röst? Att sväva i ständig ovisshet och ständig oro för dem som blev kvar? Att ett barn först kan återse sina föräldrar när hen själv är vuxen? Är det verkligen något ni själva skulle klara i flera år????

Vad gäller argumentet "alternativet hade varit värre" - ÄR det verkligen det? Kan ni resten av livet leva med de liv ni kommer ha på ert samvete? För det kommer krävas liv med en sådan politik ..

Vad gäller "vi har inte råd" - titta så här i juletider på alla dessa irriterande annonser där julklappar ofta kostar från 5000 och uppåt - det FINNS gott om pengar, speciellt i en liten klick av befolkningen - DE borde vara med och bidra i större utsträckning ... Det FINNS pengar ...

//arg och besviken Helgonblomma

Inga kommentarer: